måndag 27 juli 2009

13 frågor jag vill arbeta för inom politiken!

Jag anmälde mig till Moderaternas kandidatrekrytering för några dagar sedan. Vad som kommer ske i detalj är ännu inte klart. Jag vet inte riktigt hur det fungerar i politikens och politikernas värld!

Men det är en värld som jag gärna vill komma in i för att framförallt kunna påverka den värld som jag själv känner till!

Och jag är såklart en person som vill vara väl förberedd och har därför skrivit ner de frågor som är allra viktigast för mig och som jag brinner för - även om jag inte ännu vet om det kommer att efterfrågas.

1. SVERIGE - MÖJLIGHETERNAS LAND
Jag vill att Sverige ska bli "The land of opportunities" - Möjligheternas land. Detta kan endast ske genom att vi sänker skatterna ytterligare så att fler nya jobb skapas. Fler jobb leder till att fler arbetar och betalar skatt. På så sätt kan vi få in mer skatteintäkter, ett högre välstånd och en bättre välfärd än om man återinför världens högsta skatter.

Jag anser att skattetrycket ska ligga på samma nivå som den vi hade i Sverige på 1950- och 1960-talet. Den tiden då Sverige var en av världens rikaste och mest framgångsrika nationer inom de flesta områden!

Jag vill att alla ska kunna starta med två tomma händer och ändå kunna bli ofantligt rika och lyckliga i Sverige - på ett mycket enklare sätt!

2. MILJÖN
Om jordklotets poler smälter så avstannar oceanernas ständiga rotation och flöde av vatten och näring. Då dör allt liv på jorden. Detta säger flera experter och jag är beredd att tro på deras kunskap. Det är därför av största vikt att skydda speciellt polerna från den globala uppvärmningen. Jag känner frustration eftersom det finns många goda idéer men ingen organisation som kan genomföra dem!

Sverige ska därför starta en organisation där man samlar in och samordnar idéer från hela världen och ser till att de bästa genomförs på global nivå.

3. ARBETSLÖSHET
Inför Flexicurity enligt den danska modellen. Arbetsgivare kan enklare anställa och avskeda personal samtidigt som arbetslösa får 90 procent a-kassa men högre krav på att söka arbete.

Flexicurity är en flexibel trygghet för alla som skapar många jobb!

4. LAS
Lagen om Anställningsskydd (LAS) måste skrotas om Flexicurity ska kunna fungera optimalt.

5. KOLLEKTIVAVTAL
Kollektivavtal ska endast finnas på företag med 100 eller fler anställda. Det ska vara olagligt för fackliga och andra organisationer att använda sig av blockad av företag som inte har kollektivavtal.

6. SKATTER
Skatterna ska sänkas dramatiskt för alla företag. Bolagsskatten ska sänkas till 18 procent och aktieägare får avräkna den skatt som bolaget erlagt för den utdelade vinsten (enligt den 
irländska modellen).

Egenföretagare ska endast betala 25 procent skatt på egna uttag.

Inkomstskatten ska sänkas ytterligare med 60 miljarder enligt organisationen Skattebetalarnas uträkning: Staten kan spara 20 miljarder kronor genom att minska antalet myndigheter. Sveriges kommuner kan spara 40 miljarder kronor genom att inspireras av de kommuner som fungerar bäst.

7. FÖRSVAR
Sverige ska gå med i Nato och införa en yrkesarmé.

8. INNOVATIONER
Gröna innovationer ska uppmuntras. Innovationer som kan stoppa den globala uppvärmningen av polerna ska uppmärksammas extra mycket. Därför ska ett enkelt innovationslån/mikrolån på max 50,000 kr sättas upp som ska täcka patentansökan och mindre marknadsföring av en innovation. Detta lån är fristående från exempelvis Almi.

Exportrådet ska hjälpa till att marknadsföra utvalda idéer internationellt och hjälpa till att söka riskkapital. Exportrådet får ersättning endast då idéerna ger inkomster. Organisationen som lånar ut pengar och Exportrådet blir delägare om 10% vardera av patentet.

“Affärsidéer för Sverige” är ett projekt jag är initiativtagare till och som jag vill ska bli en 
vitamininjektion för Sveriges alla arbetslösa som har ambition att starta eget. Visionen är en stor databas med tusentals affärsidéer som alla människor enkelt kan ta del av och inspireras att starta eget och tjäna pengar!

9. EGENFÖRETAGARE
Enklare beskattningsregler för egenföretagare. Man ska betala skatt för det man tar ut i eget uttag - en månad i efterhand. Skattebetalningen ska fungera som en momsinbetalning.

10. LAGAR
Inför en Författningsdomstol vars främsta syfte är att garantera medborgarnas fri- och rättigheter samt att politiker och politiska partier håller vad de lovat. Det ska räcka att vilken medborgare som helst anmäler att han eller hon vill ha en lag prövad.

11. SEGREGERING
Ta bort "vi" och "dom". Det är bara vi och ingenting annat. Det ska vara naturligt att vara "Stolt Svensk" och att tycka att "Sverige är fantastiskt!" för alla nya och infödda svenskar.

Jag vill därför att man inför en högtidlig ceremoni när man blir svensk medborgare - en ceremoni som även infödda medborgare frivilligt kan delta i. Nationalsången ska spelas vid skolavslutningar och alla sportevenemang.

12. YRKESSTOLTHET
Alla arbetare ska kunna känna sig stolta över sitt arbete. Alla är en del av något större. Alla är lika viktiga. Från diskaren till hovmästaren eller från moderat gräsrot till statsministern. En ny yrkesstolthet och respekt för varandras yrken ska främjas genom informationskampanjer i skola och på arbetsplatser.

13. SKOLAN
Jag tror att barn och ungdomar som mår bra, har en god självkänsla och har grundläggande kunskap om hur politik, företag och ekonomi fungerar blir mer självständiga, upplysta och kan förstå det lilla i de stora sammanhangen och vice versa.

Jag vill därför att man inför “Självkänsla i teori och praktiken”, “Sambanden mellan in- och utrikespolitik och ekonomi” och “Världens innovations- och företagshistoria” på skolschemat från åk 5. Även fler ämnesreformer kan behövas genomföras.

=================================================

Mitt fokusområde kommer ligga på egenföretagande och gröna innovationer.