torsdag 23 juli 2009

Regeringen bekämpar fattigdom - inte rikedom!Märk väl hur Ohly i DN-artikeln undviker att tala om hur de fattigaste ökat sina inkomster sedan De rödgröna fick sparken av svenska folket! Detta är en gammal klassisk debatt mellan vänster och höger. Men det är även en debatt där Margret Thatcher redan - mycket slagfärdigt - krossat vänsterns alla argument! Minns hennes uttalande:
"What the honorable member (en medlem ur det socialistiska partiet) is saying is that he would rather have the poor poorer provided the rich where less rich!"
Det är exakt vad Lars Ohly står för. Han ser hellre att de fattigare blir fattigare bara de rika blir mindre rika! Se gärna mitt lilla blogginlägg med Margret Thatchers klassiska mörsning av den socialistiska politiken!

http://foretagsammoderat.blogspot.com/2009/06/what-honorable-member-is-saying-is-that.html

Inkomstskillnaderna blir större men de fattiga har fått det mycket bättre med högerpolitik! Den borgerliga regeringen bekämpar fattigdom - inte rikedom!

Ta även en titt på www.jobbskatteavdrag.se - där finns rena fakta. De som tjänar minst får de största skattesänkningarna!

Några exempel:

1) En 19-åring utan yrkeserfarenhet som börjar ett jobb som diskare får enligt HRF i minimilön 14,818 kr i månaden. 19-åringen får alltså behålla minst 987 kronor mer i månaden än vad hon skulle ha med Mona Sahlin som statsminister!

2) En person som är över 20 år utan yrkeserfarenhet som börjar ett jobb som diskare får enligt HRF i minimilön 17,481 kr/mån. Det ger minst 1,127 kr mer i månaden än om Ohly återfunnits som finansminister idag!

3) En person över 18 år som vill bli byggarbetare utan yrkeserfarenhet får 19,200 kr/mån i minimilön. Det ger minst 1,219 kr mer i månaden än om Wetterstrand återfunnits som miljöminister idag!

Kom ihåg att Jobbskatteavdraget är på max 1,515 kr/mån oavsett om du tjänar 28,000 kr/mån eller 135,000 kr/mån som oppositionsledaren Mona Sahlin tjänar eller 108,000 kr/mån som Lars Ohly skulle tjäna som finansminister.

Lars Ohly ljuger också att inkomstskillnaderna ökar mellan män och kvinnor! Sedan De rödgröna fick sparken 2006 så har inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor minskat!

Så här skriver E24.se om SACO:s rapport 2009-06-25:
"Lönegapet mellan män och kvinnor verkar dock vara på väg att minska. Sedan den förra studien, som gjordes mellan år 2001 och 2006, har kvinnorna knappat in på männens löner inom alla sektorer på arbetsmarknaden, enligt Saco:s rapport."
Att Lars Ohly ljuger visste de flesta redan. Men låt inte hans lögner förbli oemotsagda! Någon ur regeringen bör avbryta semestern och replikera dessa falska anklagelser!

PS. Att mitt inlägg har censurerats av Jinge säger väl också ganska mycket! DS.