söndag 22 februari 2009

Sjörövarbukten.

Kaparverksamhet är sedan 1856 förbjuden enligt internationell rätt.
Kan det vara möjligt att The Pirate Bay bryter mot den?