söndag 22 februari 2009

Sjörövarspråk?

Om man bara har goda intentioner med sin verksamhet - varför kallar man sig då för pirater?