söndag 6 september 2009

Min första tanke - är vi utsatta för ett skämt!?

Min första tanke - är vi utsatta för ett skämt!? Men så läser jag vidare i DN:s debattartikel - som är författad av de rödgröna partiledarna och språkrören - och märker att de faktiskt är seriösa och tror själva att de nu verkligen lämnat besked om hur de ska leda Sverige! Men de har de ju inte alls gjort. De har inte ens kommit i närheten!

De rödgröna krystar och frustar sig igenom artikeln och presenterar den ena luddiga visionen efter den andra men allt som kommer ut i slutändan är ett dokument med några löst sammanhållna punkter om vad de rödgröna skulle vilja sträva efter om de alla kan hålla sams.

Vilket bara de själva - men ingen annan tror på.

Lägger man till de tre partiernas egna spretiga politiska agendor och vallöften som först måste finna en gemensam väg så förstår man att deras luddiga drömmars mål fortfarande - även för dem själva - är höljt i ett rödgrönt dunkel!

Ja, man skulle lätt kunna avfärda denna "partiledarkuplett" som ett dåligt skämt eller som partipolitisk buskis men det är skrämmande nog ett gemensamt utspel från den rödgröna politiska oppositionen i Sverige.

Att de avslutar det hela med att anklaga den borgerliga regeringen för att ha orsakat den globala krisens effekter i Sverige (som då även måste betyda att den moderatledda regeringen står som ansvariga för den högsta arbetslösheten i USA på 25 år och att man i marxist-leninistiska Zimbabwe har en inflation på tre triljoner procent) visar på att detta är ett utspel som är lika innehållslöst som meningslöst - det luktar total desperation, Mona, Lars, Peter och Maria! Total desperation!

Göran Hägglund sa en gång: "Socialdemokraterna har hjärntvättat en stor del av folket att tro att det finns ett direkt samband mellan skattenivån och välfärd". Det är så sant!

Men nog är det väl också hjärntvätt att ett så löst sammanhållet gäng som De rödgröna - som aldrig lämnar konkreta politiska besked och som har en oppositionsledare som inte ens har stöd av hälften av sina egna väljare - fortfarande innehar ledningen i diverse opinionsundersökningar!?

Det är vad jag anser vara det som är mest skrämmande i detta sammanhang!1 2 3 4 5

1 2 3
1


(Tack Jan Guillou för rubriksättningen!)