torsdag 16 april 2009

Krisens viktigaste blogginlägg!
"Det mest anmärkningsvärda med vårbudgeten är nog att den i egentlig mening inte är en krisbudget. Det finns en god marginal till utgiftstaken, det strukturella överskottet i de offentliga finanserna uppgår till mer än en procent de kommande åren och inga nedskärningar är aktuella. Dessutom finns utrymme för extra resurser till kommuner och landsting.

Ett bra indirekt mått på hur den ekonomiska krisen drabbar hushållen är utvecklingen av detaljhandeln. Sloped Curve konstaterar att svensk detaljhandel endast har påverkats i liten utsträckning. Man kan jämföra med utvecklingen för detaljhandeln i USA, där fallet uppgår till närmare tio procent."

Så börjar den globala krisens viktigaste blogginlägg! Läs hela här:

http://ekonomismen.blogspot.com/2009/04/let-real-overbryggningspolitik-step.html

I grova drag handlar det om att den svenska krisen har hejdats mycket effektivt av den borgerliga regeringen! Mycket bra jobbat - Borg och alla andra!!!

1 2 3 4 5 6 7