lördag 11 april 2009

Ännu en rödgrön clownskola.

Senast de rödgröna fick bestämma över den svenska skolan så skapade de en skola där 1/4-del av alla som gick ur skolan saknade fullständiga betyg. Effekterna av de rödgrönas vanstyre av skolan ser vi än idag.

Nu har den ihopskrämda rödgröna flocken satt ihop en arbetsgrupp för att ta fram en ny gemensam skolpolitik. Gruppen består av en sosse, en vänsterpartist och en miljöpartist.

Denna grupp från dessa tre partier representerar tre olika åsikter i bl.a. betygsfrågan. S vill ha betyg från åk 7, Mp ett slutbetyg i 9:an och V vill inte att skolelever ska få betyg alls.

Jag vill inte vara taskig men trovärdigheten att de rödgröna ska ta fram en gemensam är lika med noll om de inte först löser betygsfrågan. Annars blir det bara ännu en rödgrön clownskola som förstör Sverige i vanlig socialdemoratisk ordning!

1