söndag 8 mars 2009

Till Mary X Jensen.

Efter kontakt med en gemensam vän till dig och mig så känner jag att jag vill säga förlåt till dig, Mary. Förlåt att jag raljerat så du har känt dig illa behandlad av mig. Förlåt att jag sårat dig.

Jag är på något sätt omedvetet provocerande när jag bloggar - ibland medvetet - som i några av mina senaste inlägg. Det kanske är en slags naturbegåvning? Fast jag har också studerat dramaturgi och skrivit mycket poesi i mina dar. Till mitt försvar kan jag också tillägga att jag bara bloggat i någon månad. :-)

Samtidigt är det - som vår gemensamma vän skrev till mig - väldigt svårt att vara tydlig på internet - att kommunicera det man verkligen menar. Det tror jag att både du och jag kan skriva under på. Jag fick en hel bloggvärld att skaka i sina fundament - och allt jag egentligen ville var att sansa debatten!

Men ett enkelt förlåt är nog enklaste, renaste och tydligaste formen av kommunikation som sällan kan missförstås. Förlåt.