torsdag 12 mars 2009

Jägarna måste få bestämma!

Jag tror att jägarna är de som bäst kan bedöma hur många djur som behöver gallras ut eftersom de äger en djup kunskap om djuren, naturen och människorna i sitt område.

1