torsdag 12 mars 2009

Bättre ge Saab aktiv dödshjälp?

General Motors, Johnson & Johnson och IBM startades under lågkonjunktur och kristider då andra företag gick i stöpet. Om Saab går i konkurs ser jag det som positivt.

Kanske vore det bättre att ge aktiv dödshjälp istället för att förlänga plågorna? Saab i konkurs lämnar utrymme för nya företag, nya idéer och nya svenska industriella framgångar.

1