tisdag 24 februari 2009

Varför skärmdumpar på bloggen?

Som ni kanske märkt så använder jag mig av skärmdumpar i mina blogginlägg. Skärmdumpar som bearbetats på mitt sätt gör så att de inte inskränker Upphovsrätten. Mina skärmdumpar faller istället under Undantagsregeln 20 a §:

"Var och en får genom film eller televisionsprogram framställa och sprida exemplar av konstverk, framföra konstverk offentligt och överföra konstverk till allmänheten, om förfogandet är av underordnad betydelse med hänsyn till filmens eller televisionsprogrammets innehåll. Motsvarande förfoganden får göras vad gäller konstverk som förekommer i bakgrunden av eller annars ingår som en oväsentlig del av en bild.
Förfoganden enligt första stycket får dock endast ske om förlagan till det exemplar som framställs när konstverket tas in i filmen, televisionsprogrammet eller bilden är ett exemplar som omfattas av en utgivning av konstverket eller ett exemplar som överlåtits av upphovsmannen. Om någon exemplarframställning inte sker, gäller motsvarande det exemplar som direkt överförs till allmänheten genom televisionsprogrammet. Lag (2005:359)."

Att ha skärmdumpar på sin blogg är lagligt med nedan motivation från Svea Hovrätt:

"Svea hovrätt finner efter utredning att bilderna inte kan förstoras. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att skärmdumpen med bilderna inte har haft en "central roll" i företagets hemsida, utan istället utgjort en sådan oväsentlig del av hemsidan att undantagsregeln i upphovsrättslagen är tillämplig. Dessutom hade fotografen tidigare själv lagt ut bilderna tillsammans med det bildspel i vilket de ingick på nätet, och därmed spritt dem till allmänheten. Eftersom bilderna därför redan var utgivna vid publiceringen på företagets hemsida, kan företagets förfogande över dem inte anses vara otillåtna. Fotografens talan ogillas därför."

Texten är från Dagens Juridik . Skärmdumpar på amerikanska webbsidor faller även under principen av "fair use" enligt den amerikanska Immaterialrätten. Bara så ni vet! :-)