måndag 23 februari 2009

Snurrigt om FRA!Rätta mig om jag har fel men - som jag förstår det så har flera remissinstanser nu börjat knorra för att de - i och med den nya lagen - inte kan få FRA-information direkt från FRA utan måste gå via den nya FRA-domstolen?

Och så påstår de att domstolen inte skyddar den personliga integriteten tillräckligt så att de ska få bort domstolen och därmed få FRA-information direkt från FRA?

Nu är det plötsligt fel att FRA begränsats för mycket! Det låter väldigt snurrigt. Som sagt - rätta mig om jag har fel.

Fotnot: Bilden är en skärmdump från FRA som bearbetats på ett sådan sätt att Upphovsrättslagen inte inskränks samt enligt Undantagsregeln 20 a §.

1