söndag 15 februari 2009

S och djävulens näst bästa trick...

Socialdemokraternas kopplingar till nationalsocialism och antisemitism blir allt tydligare ju fler hemligstämplade dokument som släpps fria.

1) Göran Skytte har i en krönika påvisat det socialdemokratiska broderskapets kopplingar till antisemitiska terrororganisationer! Läs mer här!

2) Tobias Berglund har fått tillgång till hemligstämplade dokument där det visat sig att socialdemokraten och senare statsminister Tage Erlander var operativt ansvarig för 13 koncentrationsläger i Sverige! Läs mer här!

3) En lång rad socialdemokratiska regeringar skötte och underhöll det Rasbiologiska Institutet ända fram till maktskiftet 1976. Där tvångssteriliserades 63.000 människor av rashygieniska skäl eller av olika anledningar som inte passade in i den svenska modellen och Per-Albin Hanssons idé om ett socialistiskt folkhem! Läs mer här!

4) Den socialdemokratiske finansministern Ernst Wigforss godkände under krigsåret 1941 en stor svensk bankkredit till Adolf Hitler! Läs mer här!

5) Nazisterna fick under överseende av socialdemokraten Per-Albin Hansson använda det svenska järnvägsnätet för att transportera vapen och soldater till Norge och krigsfronten i Sovjetunionen! Läs mer här!

Djävulens bästa trick var att lura mänskligheten att han inte existerade - socialdemokraterna och socialismen står för det näst bästa tricket då de under 75 år framgångsrikt agerat ulv i fårakläder inför svenska folket!

Är det rimligt att vi blundar inför dessa fruktansvärda uppgifter? När ska socialdemokratins smutsiga byk uppvisas i offentlighetens ljus? När kommer en grundlig granskning av Det Socialdemokratiska Arbetarpartiet? Hur länge ska ulven få gå omkring i fårskocken?

1 2 3 4