torsdag 5 februari 2009

Kraftfull allians enad i energipolitiken!

Allians för Sverige enades idag för att vi ska ha mer kärn- och vindkraft i Sverige! Detta är mycket bra för vår miljö! Detta är bra för industrin! Detta är bra för den borgerliga regeringen! Detta är bra för oss som betalar elräkningarna!

Tack!

1 2