torsdag 5 februari 2009

Jag är för FRA-lagen.

Jag är för FRA-lagen. Det är tydligen uppseendeväckande inom bloggosfären?

Jag vill att FRA ska söka efter utländska militära hot mot Sverige i internettrafiken och etern för att säkra vår demokrati, frihet och befolkning. Är det fortfarande uppseendeväckande?

För detta är jag beredd att riskera att det finns en risk på 1000 triljoner att något av mina mejl någon gång hamnar i en FRA-dator där en insnöad tekniker snabbt konstaterar att jag inte utgör ett hot mot Sverige, demokratin eller friheten.

Att FRA-motståndare inte är beredda att göra detta mikroskopiska offer av integriteten för Sveriges och svenska folkets säkerhet - säger ganska mycket om deras intoleranta och överkänsliga inställning till allt.

FRA-motståndare vill att total frihet och demokrati ska vara gällande - men FRA-motståndarnas ambitioner, mål och önskningar bjuder in krafter, personer och organisationer som gör allt för att denna frihet och demokrati ska utrotas i världen.

Paradoxalt nog så är det FRA-motståndarnas utopiska dröm om det perfekta demokratiska samhället som kan komma att bli det som utplånar den demokrati och frihet vi nu har.


1 2 3