lördag 7 februari 2009

80% av svenska folket stödjer regeringens beslut!80% av svenska folket stödjer den borgerliga regeringens beslut att satsa på kärn- och vindkraft i AB:s undersökning! Trevligt! I en annan undersökning av Novus visar det sig att 70% av svenska folket stödjer regeringens energipolitik! Mycket trevligt!

Är det verkligen ett sådant här starkt stöd som "undermåliga kompromisser" brukar få, Mona Sahlin?

1 2 3
4 5