lördag 8 augusti 2009

De långtidssjukskrivna har fått hjälp!

Ett mycket glädjande besked en solig härlig dag! Var tredje långtidssjukskriven har fått hjälp tack vare regeringens satsningar! Cristina Husmark Persson summerar det hela mycket bra:
– "Jag förstår inte om det är någon som tycker att en person som har en arbetsförmåga, att den personen ska vara i sjukförsäkringen. Det får inte vara ett sätt att gömma undan människor därför att det är saker och ting som brister. Vi får inte gömma undan problem i sjukförsäkringen, för då glömmer vi bort människor."
Den borgerliga regeringen hjälper verkligen människor att hjälpa sig själva! På ett rättvist och medmänskligt sätt! Men jag vet redan nu vilka som står först i kön för att ta åt sig äran för detta fantastiska resultat. Det är som vanligt de som försöker planka in kommunister i Rosenbad. De som kritiserat dessa satsningar mest!

1 2