söndag 21 juni 2009

"Skrota LAS" med i valmanifestet 2010?

Det är LAS som är huvudorsak till den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige idag. Om detta kan det inte längre råda några tvivel sedan fler forskare och experter pekar på just detta: LAS skapar arbetslöshet för ungdomar!

Så det spelar ingen roll hur mycket "åtgärder" man sätter in. LAS kommer sabotera för ungdomarna ändå.

Det visade inte minst de rödgröna själva då de mer än fördubblade ungdomsarbetslösheten mellan 2000-2006 från 10,5 till 21,5% under deras sista år vid makten! Trots en lång global högkonjunktur, trots världens högsta skatter och trots alla socialistiska "åtgärder" man kan tänka sig och trots att industrin gick på högvarv - så misslyckades de rödgröna totalt!

De rödgröna mer än fördubblade ungdomsarbetslösheten under optimala förhållanden för full sysselsättning!

Men vad kan man då göra? Man kan göra mycket. En av de bästa lösningarna - i mina ögon - är att:

  1. Skrota LAS! Anledningarna är enkla - som det är idag så bestämmer facket vilka som ska vara anställda på företag - inte företagen. Det är fel. "Först in - först ut"-regeln gör att ungdomar åker ut så fort det svajar i ekonomin. Trots att det är just den kompetens som ungdomarna har som behövs på företaget just då! Det är sjukt fel. Så skapas inte välstånd i ett land. Så skapas misär.
  2. Alla får 100% i a-kassa! Detta ska naturligtvis gå hand i hand med mycket hårdare krav på att söka jobb och att söka jobb som inte alltid är i fas med ens kompetens. En känsla av stolthet och moral för att jobba - vad än jobbet må vara - måste återuppbyggas i Sverige!
  3. Sänk skatterna för småföretagarna kraftigt! Vi småföretagare kan minimera ungdomsarbetslösheten bara vi får lite uppmuntran, några morötter och inte behöver riskerar konkurs för att vi expanderar.
Jag hoppas verkligen att den första punkten - en skrotning eller omskrivning av LAS - blir en av punkterna i Allians för Sveriges valmanifest 2010! Annars så skapar detta bara en massa hopplöshet hos våra ungdomar och det är det sista vi vill göra idag!

1 2 3 4 5