måndag 22 juni 2009

Den motsägelsefulle Thomas Bodström!

Justitieminister Beatrice Ask (M) öppnar nu upp för möjligheten att införa elektronisk fotboja som straff även för unga brottslingar. Jag gillar idén. Jag tycker det är ett bra och humant sätt att bestraffa ungdomar på! De kan på detta sätt fortsätta ev. skolgång eller arbete. Fotbojan hjälper dem att skapa en ny livsstil i hemmet eftersom de måste vara hemma på kvällstid.

Linslusen Thomas Bodström (S) är så klart per automatik emot detta förslag och kontrar med ett mycket märkligt argument: "Beatrice Ask måste inse att fotboja är ett alternativ till fängelse, och vi ska inte ha barn i fängelse."

Ja, det är ett ytterst obegripligt och paradoxalt uttalande - ett äkta socialdemokratiskt uttalande kan man väl säga? Menar han att en sluten institution ger mer frihet åt kriminella ungdomar? Om det är så så är det verkligen skrämmande!

Men Bodström kanske inte var riktigt fokuserad? Det blir ju lätt snurrigt när man har ett par välbetalda heltidsjobb att hålla reda på! :) Han fortsätter: "Alla undersökningar visar att det är farligt..."

Hm, vilka undersökningar säger att en hemmiljö skulle vara mer farlig för en ung brottsling än en institution full med andra unga brottslingar? Thomas Bodström yrar som om han fått solsting!

Att han i ett chatt på Aftonbladet 2002 lovordade fotbojans förträfflighet har väl glömt idag?

Thomas Bodström (2002): "Sedan första oktober förra året finns möjlighet för vissa att få elektronisk fotboja de sista fyra månaderna av ett långt straff. Det ger möjlighet både för den enskilde att bättre komma in i samhället och dessutom sätter det press på olika myndigheter att agera redan före frisläppandet...

...Vi arbetar för fullt med det förslag som innebär besöksförbud i hemmet, utvidgat besöksförbud så att det täcker ett större område, undersöker eventuella möjligheter till elektronisk fotboja för personer som har besöksförbud. Kort sagt, öka friheten för den som är utsatt för brott. Det är den som misshandlar och förföljer som ska få sin frihet beskuren."

Idel lovord för den elektroniska fotbojans fantastiska möjligheter alltså. Men det var då det. Nu har han vänt på kuttingen i ännu en fråga när han sitter i maktlös opposition. Det är så tröttsamt och falskt! Hur orkar karln? Och hur orkar socialdemokraterna säga emot sig själva hela tiden?

Jag hoppas iallafall att Sveriges Riksdag tycker att det är en god, ofarlig och human idé att tillåta fotboja på unga brottslingar. Vad Thomas Bodström kommer tycka i frågan vet nog allra minst han själv...


1 2 3