söndag 31 maj 2009

Är det att vara respektfull, Lars Ohly?

Ta seden dit man kommer heter det ju. Men hittills är det alltid den svenska seden som tvingats kliva åt sidan när de rödgröna fått bestämma. Nu anser ju inte jag att sim- och sexualundervisning är någon utpräglad svensk sed - utan det handlar mer om sunt förnuft.

Så det Jan Björklunds förslag handlar först och främst om att låta det sunda förnuftet återvända till den svenska skolan. Men detta motsätter sig naturligtvis de rödgröna och framförallt vänsterpartiet kommunisterna. De anser att det handlar om att vara respektfulla och att det är bra att undanhålla ungdomar viktig kunskap i livet. För det är vad det handlar om - att sprida livsviktig information till ungdomar!

Är det respektfullt att undanhålla denna information för utvalda grupper med svenska medborgare? Är det en helt oviktig kunskap att inte sjunka som en sten då man ramlar i vattnet?
Är det helt oviktigt för vissa etniska grupper att inte veta hur man använder en kondom? Jag anser att det inte längre är en rättighet utan en mänsklig skyldighet att veta vilka faror det finns med sex.

Men tydligen vill vänstern hålla denna livsviktiga kunskap hemlig för vissa grupper av vår befolkning. Är det att vara respektfull, Lars Ohly?

1