fredag 24 april 2009

Vi moderater vill att alla ska få det bättre.

Vi moderater vill att alla ska få det bättre. Så enkelt är det - och det upptäcker fler och fler.

Skillnaden är att våra politiska åtgärder är annorlunda än de som vidtagits av sossar och kommunister i 75 år i Sverige. Vänsterns höjda bidrag och hårda beskattning av den arbetande delen av befolkningen är något som vi moderater ser som ett mycket tydligt bevis på en misslyckad politik.

Men det hindrar inte de rödgröna från att fortsätta förespråka den - även om den i praktiken bara skapade massarbetslöshet och depression under en lång global högkonjunktur med världens högsta skatter och socialistiskt ledarskap. Det hjälpte inte. De rödgröna sparkade ut över en miljon av de svagaste i samhället till ett fruktansvärt utanförskap - när förutsättningarna för full sysselsättning aldrig varit bättre.

De dynamiska effekter som de borgerliga skattesänkningar givit har ju inte ens den rödgröna något att invända mot. De ser att det fungerar. De rödgröna accepterar stora delar av den borgerliga politiken och gör kosmetiska tillägg till den i sina politiska utspel. Samtidigt har de gröna i den rödgröna röran mer gemensamt med moderaterna än vänsterpartiet i sin ekonomiska politik. Det är nog bara en tidsfråga innan de också byter sida som så många andra.

Detta är nog också en av orsakerna till att svenska folket nu byter sida från den röda till den blå - de rödgröna vill samma sak som de blå fast utan att ha en realistisk finansiering.

Jag tror att vi alla vill samma sak - att alla ska få det bättre - men fler och fler inser att detta inte kommer ske genom höjda skatter, bidrag och ersättningar - utan genom att hjälpa människor hjälpa sig själva.


1 2 3 4 5 6 7 8 9