måndag 6 april 2009

Vägbeskrivning ut ur den globala krisen.

Här kommer min vägbeskrivning hur Sverige kommer ur den globala krisen:
  1. Sänk bolagsskatten drastiskt - vi får då fler företag och fler arbetstillfällen.
  2. Pensionera sossarnas LAS - ersätt med en lag som inte diskriminerar ungdomar på arbetsmarknaden.
  3. Inför Flexicurity - mer pengar i arbetslöshetsersättning men också höjda krav på arbetslösa.
  4. Utveckla en miljövänlig uranbrytning - Sverige blir självförsörjande av el och kan exportera el och uran med rent samvete.
  5. Slå ihop forskning och entreprenörskap - många geniala idéer försvinner p.g.a. okunskap om hur man slår mynt av idéer.
  6. Satsa pengar på att utveckla svenska innovationer.
  7. Lagstifta om att banker måste låna ut en viss summa pengar till nya företag varje år - bankerna måste ta mer ansvar.
  8. Sänk skatten ännu mer för den arbetande delen av befolkningen i ett fjärde steg i jobbskatteavdraget.