söndag 12 april 2009

S behandlar sin politik som en skandal.

I Wanja Lundby-Wedins och Mona Sahlins utskick till LO-distrikten nämndes som bekant inte AMF-skandalen med ett enda ord. Intressant nog så behandlar socialdemokraterna sin egen politik på samma sätt - de yppar så lite som möjligt om den.

Anna Köning-Jerlmyr gjorde i veckan en spaning på avsaknaden av socialdemokratisk politik i press och media när hon räknade ut att Thomas Östros i ett "debattinlägg" endast nämnde vad socialdemokraterna vill med 27 av total 640 ord!

Jag gjorde samma spaning på fackpampen Wanja Lundby-Wedins och champangesocialisten Mona Sahlins utskick till LO-distrikten. Det blir lite bättre när propagandabyrån på LO-borgen får sköta utskicken - bättre men inte bra.

I utskicket berörde 105 av 572 ord vad socialdemokraterna vill driva för politik - 1/5-del av hela skriften. Detta i ett utskick som skulle handla om vikten av socialdemokratisk politik. Tragiskt är väl det minsta man kan säga om detta.

Vad jag anser om socialdemokraternas politik är väl ganska tydligt - och inte mig emot att de själva också tycks behandla den som en skandal!


, , , , , , , , , , it AB123 EX123 DN123 SvD1234567891010
, , , , , , , , , , it AB12 DN1234 SvD1234
1 2 3