onsdag 25 mars 2009

LO-Wanja - från förnekelse till ånger.

Wanja Lundby-Wedin har bjudit oss på en smått otrolig resa de senaste dygnen. Uttalanden i press och media har pendlat mellan arrogans och förvirring. Nedan följer Wanja Lundby-Wedins resa från förnekelse till ånger:
  1. Avslöjandet att Wanja godkänt en pension på 62 miljoner kom som en överraskning för henne - trots att det stått med i AMF:s alla årsredovisningar sedan 2004.
  2. Wanja säger att styrelsen och kanske hon själv kan ha begått ett misstag.
  3. Wanja påstår att hon blivit lurad att fatta ett beslut.
  4. Mystiska odefinierade dokument ska ha undanhållits henne.
  5. Wanja ångrar sig och erkänner att hon gjort fel när hon skrev under och godkände pensionen på 62 miljoner för Christer Elmehagen.
Denna process från förnekelse till ånger är en mycket spännande resa som vi fått ta del av. Förtroendet för arbetarrörelsens Wanja och socialdemokratins Mona bland svenska folket är nu på en så låg nivå att den knappt finns något förtroende för dem alls. Wanja och Mona drar med sig ner vänsterns trovärdighet i avgrunden.

Därför är jag numera förespråkare för att både Wanja och Mona ska sitta kvar på sina uppdrag. Ju längre desto bättre.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20