torsdag 26 mars 2009

Fattigbloggen - en lisa för folksjälen!

Jag var först mycket skeptiskt till Aftonbladets Fattigblogg. Jag såg den som ett hån mot oss företagare som ofta lever på mindre pengar än vad ett normalt socialbidrag ger när alla räkningar är betalda. Men jag har kommit på andra tankar.

Om man läser kommentarerna på Fattigbloggen så är det mycket offermentalitet och bitterhet som uttrycks. Det är bra i det långa loppet, tycker jag. Det är bra att det finns en "offentlig" plats dit alla som anser sig vara offer för något kan ventilera sina åsikter.

På många platser runt om i världen finns det s.k. "speakers corner" där folk kan ställa sig på en ölback och skrika ut sina åsikter. Det kanske är lite väl vågat för den svenska mentaliteten - men i Sverige har vi ju då numera Fattigbloggen som alternativ. :-)

Jag själv har svårt att skylla problem på någon annan. Jag ser inte mig själv som ett offer - även om förändringar och beslut riktas direkt mot mig. Jag har lärt mig att "roll with the punches" som det heter i den gamla Van Halen låten! Jag accepterar det som händer runt omkring mig och försöker göra det bästa av situationen. Men det handlar inte om att underkasta sig vad som helst! Om jag påverkas av någonting så är det jag själv som tillåter mig själv att påverkas. Så fungerar jag.

Men det finns många människor som faktiskt ser sig själva som offer. Jag respekterar det - och därför tycker jag att det är bra att Fattigbloggen nu kan fungera som ett forum för dessa människor eftersom när man får utlopp för en åsikt så kommer man förr eller senare att vilja utvecklas - få lust att gå vidare - växa!

Utloppet blir som det första steget i en evolution.

Det kanske inte var Aftonbladets syfte med Fattigbloggen - men genom deras naiva experiment så har de lyckats skapa ett forum som kommer att utveckla den svenska mentaliteten - den svenska folksjälen - till det bättre.

En svensk tiger - inte!


1 2 3