fredag 27 februari 2009

Schlingmanns brev till Ibrahim

Utdrag ur Schlingmanns nyhetbrev:

"Idag utses Ibrahim Baylan till ny partisekreterare för Socialdemokraterna. Jag hälsar honom varmt välkommen och hoppas på bra samarbete. Jag hoppas också att han bidrar till en aktiv socialdemokrati i kommande Europavalrörelse. Om den kommer att handla om viktiga sakfrågor där olika politiska synsätt möts är jag övertygad om att fler kommer att tycka det är värt att rösta.

Samtidigt ter sig valet av Ibrahim Baylan lätt komiskt i ljuset av att socialdemokraterna nu bestämt sig för att gå vänsterut och möta väljarna med en gemensam politik med vänsterpartiet och miljöpartiet. Är det något som präglade hans tid som skolminister så var det att han inte lyckades komma överens med dessa partier. Han lyckades inte få med dem på en ny skollag och samma sak gäller frågan om hårdare tag mot mobbare.

Jag hoppas att detta inte kommer att känneteckna socialdemokratin framöver utan att vi verkligen får en valrörelse mellan två regeringsalternativ som kan svara på frågorna vad de vill göra gemensamt och hur det ska finansieras."