lördag 21 februari 2009

S-väljares lojalitet förstör demokratin?

Ännu en glädjande undersökning ser dagens ljus där vi får siffror på hur socialdemokraterna är i fritt fall. Men undersökningar är undersökningar. Jag tror de bara skrapar lite på sanningen.

Sanningen är nog den att S fallit ännu längre ner mot 30 procent.

Detta till trots så är jag fortfarande oroad. Det är ju faktiskt så att om det vore val idag så skulle vi ha en statsminister som endast hade förtroende av 1/4-del av svenska folket! Samtidigt som Fredrik Reinfeldt skulle vara i opposition med ett dubbelt så stort förtroende! Det är ohållbart.

Anledningen till denna skevhet är enligt sossarna själva att de inte röstar på de som representerar politiken utan på politiken. Det är inte riktigt sant. Speciellt inte då de borgerliga är bättre på att driva den politik som socialdemokraterna själva vill.

Den allra främsta orsaken till denna skevhet är att man "alltid har röstat på socialdemokraterna" - man går på rutin. Jag anser därför att denna lojalitet är en fara för folkstyret och det svenska valsystemet. S-väljarnas lojalitet är i slutändan en fara för Sverige som demokrati.

1 2 3 4 5 6