torsdag 26 februari 2009

Riksdagen sätter ner foten!

Äntligen får rättighetsinnehavare som skapat musik, film, litteratur, dataspel och datorprogram bättre möjligheter att ingripa mot olaglig fildelning via internet! Man ska få ingripa mot fildelare som i kommersiell skala kränker upphovsrätten.

Det är samma rättighet som butikspersonal har att stoppa snattare. Man kan säga att de inte får ta de som stjäl smågodis men väl de som bär ut TV-apparater ur butikerna.

Det är bra att riksdagen sätter ner foten och visar att gratis tillgång till andras arbete inte är en mänsklig rättighet!

1 2 3 4 5