torsdag 26 februari 2009

Regeringen avskaffar tvångsmedlemskapet!

Vi som är lite äldre (!) minns nog att så sent som på 80-talet så ledde fortfarande ett medlemskap i facket per automatik också till ett medlemskap i Socialdemokraterna.

Det var ett vidrigt sätt för ett politiskt parti att skaffa medlemmar på!

Kårobligatoriet är samma sak som tvångsmedlemskapet i det socialdemokratiska partiet. Varje student ska tvingats att gå med och betala för att vara med i en förening. Skillnaden är att studenterna faktiskt får välja själva vilken förening de ska gå med i. En tillräckligt stor frihet ansågs det nog. Men det är inget annat än ett regelrätt tvångsmedlemskap.

Så de enda som sörjer och gnäller i dag - när den borgerliga regeringen beslutat att avskaffa kårobligatoriet - är vänsterinriktade nostalgiker som troligtvis fortfarande har kvar medlemskapet i socialdemokraterna som de tvingades med i när de gick med i facket - en gång för mycket länge sedan.

1 2 3 4 5