onsdag 4 februari 2009

LO:s fördomsfulla klasskamp!

LO har tydligen som tradition att krysta fram en klasskampsrapport varje år!? Det innebär att LO tar en samling med 198 personer inom den ekonomiska, demokratiska och byråkratiska eliten i Sverige och jämför dem med den genomsnittlige industriarbetaren.

Syftet med denna propagandakampanj är ju som vanligt att en enögd "rapport" ska spridas via tiotusentals fackombud och förhoppningsvis sätta igång avundsjukan hos folk där ute i stugorna, i omklädningsrummen och lunchmatsalarna - vilket ska leda till att LO:s uppdragsgivare Socialdemokraterna ska få ett större stöd vilket innebär att LO får mer makt.

Man ska alltså med siffertrixande propagera för en politik som alltid stulit pengar från de som tjänar minst! Man ska lura de fattiga att tro att de ska få det bättre med det politiska alternativ som alltid gjort det sämre för dem!

Det jag undrar nu är när kommer LO-rapporten som visar att en industriarbetare har mer pengar kvar i plånboken nu under en global lågkonjunktur med de borgerliga vid makten än någonsin tidigare under socialdemokraternas maktinnehav i global högkonjunktur!?

När kommer LO-rapporten som visar att en genomsnittlig direktör i Sverige tjänar sämst inom EU och lika mycket som en genomsnittlig sopgubbe!?

När kommer LO-rapporten som visar att den borgerliga regeringen bekämpar fattigdom - inte rikedom!?

När kommer LO-rapporten som visar att den fackliga eliten också är den nya överklassen?


1 2